Životinjski svijet

Bogat i zanimljiv životinjski svijet otoka Mljeta još nije u potpunosti istražen, a jedna od osobitosti otoka su tipična krška podzemna staništa s endemskom faunom beskralješnjaka od kojih su neki svoje znanstveno ime dobili upravo po Mljetu, gdje su prvi put pronađeni. Na otoku je zabilježeno ukupno pet vrsta zmija i četiri vrste guštera. Ptičji svijet otoka Mljeta bogat je i raznovrstan, a među sisavcima posebno mjesto zauzima mungos (Herpestes javanicus auropunctatus), koji je unesen od strane Austro-Ugarske monarhije 1910. godine kako bi smanjila populacija zmija na otoku.

Mungos

Mali indijski mungos je najpoznatija unesena vrsta, doveden 1910. godine kako bi se smanjila brojnost zmija otrovnica, a danas se smatra invazivnom stranom vrstom.

Ptice

Mljet se nalazi na jednom od glavnih migracijskih putova ptica selica i tako predstavlja važnu točku kao odmorište i hranilište za mnogobrojne vrste. Već više od 12 godina se u NP Mljet na redovitoj godišnjoj razini prati stanje nekoliko značajnih vrsta ptica: sredozemnog galeba, sivog sokola, morskog vranca i crvenokljune čigre. Isto tako, bilježi se i prisutnost ostalih vrsta ptica. Do sada je zabilježeno 134 vrsta.

Gmazovi (kornjače, zmije i gušteri)

Gmazovi su skupina životinja u koju spadaju kornjače, zmije i gušteri. Na području NP Mljet do sada je zabilježeno 10 vrsta gmazova. Svi gmazovi zakonom su strogo zaštićeni u RH.

Dobri dupin

Od morskih sisavaca u podmorju NP Mljet najčešća je jedina rezidentna vrsta dupina u Jadranu, dobri dupin.

Školjke

Mljetska jezera su općenito iznimno bogata školjkašima. Samo u Malom jezeru zabilježeno je preko 40 vrsta, a u cijelom podmorju Parka oko 150. Od posebnog su značenja: Plemenita periska (Pinna nobilis), Jakobska kapica (Pecten jacobaeus), Prstac (Lithophaga lithophaga).

Mungos

Mali indijski mungos je najpoznatija unesena vrsta, doveden 1910. godine kako bi se smanjila brojnost zmija otrovnica, a danas se smatra invazivnom stranom vrstom.

Ptice

Mljet se nalazi na jednom od glavnih migracijskih putova ptica selica i tako predstavlja važnu točku kao odmorište i hranilište za mnogobrojne vrste. Već više od 12 godina se u NP Mljet na redovitoj godišnjoj razini prati stanje nekoliko značajnih vrsta ptica: sredozemnog galeba, sivog sokola, morskog vranca i crvenokljune čigre. Isto tako, bilježi se i prisutnost ostalih vrsta ptica. Do sada je zabilježeno 134 vrsta.

Gmazovi (kornjače, zmije i gušteri)

Gmazovi su skupina životinja u koju spadaju kornjače, zmije i gušteri. Na području NP Mljet do sada je zabilježeno 10 vrsta gmazova. Svi gmazovi zakonom su strogo zaštićeni u RH.

Dobri dupin

Od morskih sisavaca u podmorju NP Mljet najčešća je jedina rezidentna vrsta dupina u Jadranu, dobri dupin.

Školjke

Mljetska jezera su općenito iznimno bogata školjkašima. Samo u Malom jezeru zabilježeno je preko 40 vrsta, a u cijelom podmorju Parka oko 150. Od posebnog su značenja: Plemenita periska (Pinna nobilis), Jakobska kapica (Pecten jacobaeus), Prstac (Lithophaga lithophaga).
Kontakt informacije

  • Javna ustanova "Nacionalni park Mljet"

  • Pristanište 2, 20226 Goveđari - Mljet
  • +385 (0)20 744 041
  • +385 (0)20 744 058
  • +385 (0)20 744 043
  • np-mljet@np-mljet.hr

  • Turistička zajednica općine Mljet

  • Zabrežje 2, 20225 Babino polje - Mljet
  • +385 (0)20 746 025
  • tz.mljet@du.t-com.hr


Upoznaj Mljet!

Aktivnosti

Događaji i programi

Ugostiteljstvo i smještaj

Interaktivna karta